Zakładanie Ogrodów

Prace nad realizacją ogrodu są złożone i przebiegają w kilku etapach

Etap I

Przygotowanie terenu

Etap II

Prace ziemne

Etap III

Nasadzenie

Ogród Kaktusów

Ogród Rekreacyjny

Ogród

Etap I

Polega na starannym przygotowaniu terenu tak, aby stanowił on idealne stanowisko dla przyjęcia się roślin oraz ich wzrostu i rozwoju. Teren należy dokładnie odchwaść, usunąć zadarnienia i kłącza będące źródłem wtórnych zachwaszczeń oraz kamienie i inne niepożądane elementy.

Etap II

Stanowią go wszelkie prace ziemne: poziomowanie, kształtowanie terenu, mocowanie małej architektury, wytyczanie terenu pod rabaty, trawnik i inne elementy ogrodu. Drugi etap to także staranna uprawa gleby, nawożenie i inne zabiegi mające na celu stworzenie optymalnego dla wzrostu i rozwoju roślin podłoża.

Etap III

Ostatni etap to sadzenie drzew, krzewów oraz bylin, jak również założenie trawnika. Czynności te wykonywane są bardzo dokładnie i starannie, aby umożliwić roślinom jak najlepsze warunki glebowe do ich przyjęcia się.

Jak my to robimy

Wszelkie związane z realizacją ogrodu prace wykonujemy rzetelnie, stale kontaktując się z klientem. Dobieramy wysokiej klasy materiał szkółkarski oraz zabezpieczamy rośliny przed czynnikami chorobotwórczymi, dzięki czemu łatwo się one przyjmują i prawidłowo rozwijają. Firma Garden Seeds służy poradą w dalszym utrzymaniu ogrodu.

Inne usługi

Koszenie

Projektownie terenów zieleni

Pielęgnacja

skontaktuj się z nami

 

+48 601 376 174

k.michniewicz@gardenseeds.pl

sokolniki 3, 55-080 Kąty wrocławskie

Zbódujmy swój wymarzony ogród razem