Koszenie trawników

a

b

c

Prawidłowe koszenie trawnika

jest podstawowym i bardzo czasochłonnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wymaga sporo wysiłku i pracy. Koszenie zwiększa intensywność wzrostu liści traw, sprzyja krzewieniu się roślin oraz ogranicza występowanie chwastów, a tym samym podnosi jego walory estetyczne. Tylko dzięki prawidłowej pielęgnacji i regularnemu koszeniu możemy uzyskać efektownie wyglądający trawnik.

Nasza firma prowadzi usługi

z zakresu koszenia terenów zieleni, zarówno tych mniejszych znajdujących się na przydomowych posesjach czy w otoczeniu firm i instytucji, jak również dużych obszarów zieleni na terenach miejskich i rekreacyjnych.
Usługi z zakresu koszenia:

Usługi z zakresu koszenia:

 

koszenie trawników w otoczeniu prywatnych posesji, firm i instytucji,

koszenie obszarów zieleni na terenach miejskich,

koszenie boisk oraz zieleni przy ośrodkach rekreacyjnych i wypoczynkowych,

wykaszanie skarp, nieużytków, terenów trudnych i wysokiej trawy,

karczowanie terenów silnie zakrzaczonych i zachwaszczonych.

Inne usługi

Zakładanie ogrodów

Projektownie terenów zieleni

Pielęgnacja

skontaktuj się z nami

 

+48 601 376 174

k.michniewicz@gardenseeds.pl

sokolniki 3, 55-080 Kąty wrocławskie

Do korzystania z naszych usług zachęcamy zarówno osoby prywatne jak i firmy, instytucje,
wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.